دلارآم لولمانی

مدرس کمانچه

تاریخ تولد:۱۳۶۹/۹/۱۸

رشته تحصیلی: کارشناسی موسیقی ایرانی

وضعیت تاهل: متاهل

رشته موسیقی:ویولن و کمانچه

مدت زمان نوازندگی:

از سال ۱۳۸۹ با ساز ویولن نزد آقای محمد انشایی

سوابق آموزشی:

پس از فراگیری ساز کمانچه ،در آزمون سراسری در رشته نوازندگی شرکت کرده و در سال ۹۲ در دانشگاه گیلان ، در رشته نوازندگی ساز ایرانی پذیرفته شدم.ونزد اساتیدی چون مهدی علوی،وصال عزیز زاده،محمدرضا یزدان پناه،منصور حبیب دوست،نرگس ذاکرجعفری و…. دوره های آموزش آکادمیک را گذراندم.

فعالیت هنری:

اجرا با گروه های موسیقی دانشجویی در دانشگاه گیلان

اجرا در بخش های مختلف تکنوازی،دو نوازی و گروه نوازی در همایش آموزشگاه پرنیان زیر نظراستاد انشایی (تابستان ۹۵)

اجرای تکنوازی در شب کمانچه ( خرداد ۹۵)

اجرا در گروه موسیقی فریاد (تابستان۹۵)

همکاری در ارکستر سازهای ملی گیلان به رهبری استاد مرتضی سعیدی راد

اجرا در اولین همایش موسیقی کلاسیک ایران (گروه دانشگاه گیلان،پاییز ۹۵)

اجرا گروهی در همایش آموزشگاه واله ( زمستان ۹۵)

اجرا در همایش دانشگاه امیرکبیر تهران (زمستان ۹۶)

روزهای حضور در آموزشگاه:چهارشنبه صبح

دلارآم لولمانی

مدرس کمانچه

تاریخ تولد:۱۳۶۹/۹/۱۸

رشته تحصیلی: کارشناسی موسیقی ایرانی

وضعیت تاهل: متاهل

رشته موسیقی:ویولن و کمانچه

مدت زمان نوازندگی:

از سال ۱۳۸۹ با ساز ویولن نزد آقای محمد انشایی

سوابق آموزشی:

پس از فراگیری ساز کمانچه ،در آزمون سراسری در رشته نوازندگی شرکت کرده و در سال ۹۲ در دانشگاه گیلان ، در رشته نوازندگی ساز ایرانی پذیرفته شدم.ونزد اساتیدی چون مهدی علوی،وصال عزیز زاده،محمدرضا یزدان پناه،منصور حبیب دوست،نرگس ذاکرجعفری و…. دوره های آموزش آکادمیک را گذراندم.

فعالیت هنری:

اجرا با گروه های موسیقی دانشجویی در دانشگاه گیلان

اجرا در بخش های مختلف تکنوازی،دو نوازی و گروه نوازی در همایش آموزشگاه پرنیان زیر نظراستاد انشایی (تابستان ۹۵)

اجرای تکنوازی در شب کمانچه ( خرداد ۹۵)

اجرا در گروه موسیقی فریاد (تابستان۹۵)

همکاری در ارکستر سازهای ملی گیلان به رهبری استاد مرتضی سعیدی راد

اجرا در اولین همایش موسیقی کلاسیک ایران (گروه دانشگاه گیلان،پاییز ۹۵)

اجرا گروهی در همایش آموزشگاه واله ( زمستان ۹۵)

اجرا در همایش دانشگاه امیرکبیر تهران (زمستان ۹۶)

روزهای حضور در آموزشگاه:چهارشنبه صبح

شروع به تایپ کنید و برای جستجو وارد شوید

سبد خرید