حمید آشورپور

مدرس تار و سِتار و عود

تاریخ تولد: 

رشته تحصیلی:کارشناسی  موسیقی ایرانی از دانشگاه تهران

سوابق آموزشی:

ردیف میرزا عبدالله و میرزا حسینقلی نزد محمد رضا یزدانپناه

ردیف دوره عالی شهنازی و تحلیل ردیف نزد استاد داریوش طلایی

و بهره گیری از محضر اساتیدی مانند استاد حسین علیزاده، دکتر اسعدی، دکتر فاطمی و…

آموزش تار، سه تار، تئوری موسیقی، تحلیل ردیف، هارمونی و تربیت شنوایی در آموزشگاههای تهران و رشت از سال ۹۲

شروع به تایپ کنید و برای جستجو وارد شوید

سبد خرید