ستار
ستار

سازی است از خانواده آلات موسیقی رشته ای مقید. شکل ظاهری آن مانند تار است.با این تفاوت که شکم آن یک قسمتی گلابی شکل و کوچکتر است.سطح رویی کاسه سه تار چوبی است. بر روی کاسه هایی برای انعکاس صوت تعبیه شده است. خرک سه تار کوتاه تر از خرک تار است و دسته ی آن نیز نازک تر از دسته ی تار است. سه تار فاقد جعبه ی گوشی است و گوشی های چهار گانه ی آن دو عدد در سطح جلوئی انتهای دسته ( سر ساز ) و دو تای دیگر در سطح جانبی در هنگام نواختن در سطح بالایی کار گذاشته شده است.

بر روی دسته ی ساز در قدیم ۲۲ پرده بسته می شده است ولی در حال حاضر از ۲۲ تا ۲۸ پرده بسته می شوند.

به روایت از ابوالحسن صبا سیم چهارم سه تار را درویشی سه تار به نام مشتاق علیشاه به آن ساز افزوده است به همین دلیل به (سه تار ) معروف شده است.

سه تار رایج دارای چهار سیم فلزی است

سه تار ۲۶ پرده ،۲ اکتاو و ۵ نت دارد.

وسعت صدایی سه تار همانند تار است (با تمام فواصل کروماتیک مخصوص موسیقی ایرانی)

سه تار با ناخن انگشت اشاره ی دست راست نواخته می شود . به عبارت دیگر مضراب سه تار در واقع ناخن انگشتان نوازنده است. به همین دلیل و به علل آکوستیکی دیگر ، صدای این ساز ضعیف بوده ، برای تکنوازی در جلوی جمعیت و یا همنوازی در ارکستر مناسب نیست.

شروع به تایپ کنید و برای جستجو وارد شوید

سبد خرید